Mã văn bản : bhxh_doc
Nội dung trích yếu : Mẫu biểu ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức ... (3 chế độ ngắn hạn)
Ngày ban hành : 9/29/2011
Nội dung văn bản : Xem chi tiết >> Mẫu biểu ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức ... (3 chế độ ngắn hạn)
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video