Mã văn bản : bhxh_doc
Nội dung trích yếu : Mẫu biểu ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức ... (3 chế độ ngắn hạn)
Ngày ban hành : 9/29/2011
Nội dung văn bản : Xem chi tiết >> Mẫu biểu ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức ... (3 chế độ ngắn hạn)
Download văn bản biểu mẫu
Video