Mã văn bản : 1111/QĐ-BHXH
Nội dung trích yếu : Quyết định số 1111/QĐ-BHXH Ban hành quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành : 10/25/2011
Nội dung văn bản : Xem chi tiết >>

 

 

1.  Quyết định số 1111/QD-BHXH

2. Biểu mẫu

3. Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu

LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video