Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 V/v thông báo mẫu chữ ký, mẫu dấu Văn phòng BHXH tỉnh 27/01/2016 attach
2 V/v khen thưởng theo chuyên đề 28/01/2016 attach
3 KBHXH-Phần mềm KBHXH 29/01/2016 attach
4 V/v dừng ký hợp đồng KCB BHYT đối với TTCSSKSS 13/01/2016 attach
5 V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2016 15/01/2016 attach
6 V/v triển khai thực hiện QĐ 959/QĐ-BHXH và QĐ 1559/QĐ-BHXH 22/01/2016 attach
7 V/v thực hiện tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN 22/01/2016 attach
8 Danh sách mẫu C65HD hết GTTT 25/01/2016 attach
9 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ ngày 01/01/2016 20/01/2016 attach
10 V/v hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 25/12/2015 attach
11 14/01/2016 attach
12 Các quy định về giao dịch điện tử với cơ quan BHXH 15/01/2016 attach
13 Tài liệu hướng dẫn giao dịch điện tử 15/01/2016 attach
14 Danh sách C65-HD không còn giá trị thanh toán 07/01/2016 attach
15 V/v hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH 31/12/2015 attach
16 V/v kiểm tra rà soát hồ sơ trước khi giải quyết chế độ BHXH 06/01/2016 attach
17 V/v gia hạn, cấp thẻ BHYT năm 2016 04/01/2016 attach
18 V/v đề xuất phương án thực hiện chính sách BHYT được NSNN đóng năm 2016 31/12/2016 attach
19 V/v đẩy nhanh công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT 28/12/2015 attach
20 QĐ cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN 27/11/2015 attach
21 V/v thay đổi tên gọi của phòng Thu, HCTH, TNQLHS và thành lập phòng Khai thác và thu nợ 10/12/2015 attach
22 Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 -2020 10/12/2015 attach
23 Ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 14/12/2015 attach
24 Ban hành Phần mềm Giao dịch điện tử phiên bản 2.0 03/12/2015 attach
25 V/v một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016 25/11/2015 attach
26 V/v tiếp tục thông báo cho người lao động giám định khả năng lao động để nghỉ hưu 27/11/2015 attach
27 Ban hành quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 09/09/2015 attach
28 Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 06/11/2015 attach
29 Các Trạm y tế theo công văn 3529 29/10/2015 attach
30 V/v đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 đ/v thẻ tỉnh ngoài phát hành 29/10/2015 attach
123456
Download văn bản biểu mẫu
Video