Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 Tuyên truyền trực quan (Dùng cho BHXH huyện) 16/07/2015 attach
2 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý II/2015 08/07/2015 attach
3 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 25/06/2015 attach
4 V.v thông báo chức danh, chữ ký Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bà Lê Thị Dung 11/06/2015 attach
5 TB V.v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 12/06/2015 attach
6 V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình 08/06/2015 attach
7 V/v bổ sung thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân đối với cán bộ xã 05/06/2015 attach
8 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Cục Thuế tỉnh Nghệ An 08/06/2015 attach
9 V/v lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp 03/06/2015 attach
10 QCPH giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự 08/05/2015 attach
11 V.v niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên quý 1-2015 27/04/2015 attach
12 Ban hành quy định về giao dịch điện tử 14/04/2015 attach
13 V.v công khai danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2015 24/03/2015 attach
14 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng lương trước thời hạn quý -2014 23/01/2015 attach
15 V/v tạm thời chưa điều chỉnh tiền lương,tiền công thu nhập đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP và NĐ 134/2008/NĐ-CP 16/01/2015 attach
16 KH triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 07/01/2015 attach
17 V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi 27/12/2014 attach
18 V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 07/10/2014 attach
19 V/v hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) 24/12/2014 attach
20 HDLN về việc chuẩn bị dữ liệu đối tượng được NSNN đảm báo đóng BHYT để in, cấp thẻ BHYT năm 2015 20/11/2014 attach
21 V/v thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
22 V/v ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang TTĐT 05/11/2014 attach
23 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
24 TB cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2014 07/10/2014 attach
25 Về việc học tập bài báo Dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10 01/10/2014 attach
26 Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 03/01/2014 attach
27 Thực hiện các quy định thu BHYT, BHYT 22/11/2013 attach
28 V/v giải quyết chế độ thai sản cho người lao động có thời gian truy đóng 17/10/2013 attach
29 KH thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020" 08/10/2013 attach
30 V/v phát động thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT 27/09/2013 attach
1234
Download văn bản biểu mẫu
Video