Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 V/v tổ chức giải thi đấu thể thao toàn ngành 05/05/2016 attach
2 V/v phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí KCB BHYT 05/05/2016 attach
3 V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 06/04/2016 attach
4 V/v tổng kết phong trào thi đua đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH 22/04/2016 attach
5 Tài liệu tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi 2 22/04/2016 attach
6 Tài liệu tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi 1 22/04/2016 attach
7 Danh sách mẫu C65 không có giá trị thanh toán 22/04/2016 attach
8 Triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An 15/04/2016 attach
9 V/v hướng dẫn tạm thời thu BHXH tự nguyện 20/04/2016 attach
10 V/v niêm yết công khai danh sách CBVC nâng bậc lương thường xuyên Quý I/2016 19/04/2016 attach
11 Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 31/03/2016 attach
12 v/v phát động thi đua hoàn thành rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình tham gia BHYT 12/04/2016 attach
13 Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2016 12/04/2016 attach
14 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng 4/2016 05/04/2016 attach
15 V/v thông báo cơ sở mới ký HĐ KCB BHYT năm 2016 04/04/2016 attach
16 V/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản 29/03/2016 attach
17 V/v Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 31/03/2016 attach
18 V/v bổ sung hướng dẫn liên ngành 1291/HDLN-GDDT- BHXH-TĐ 09/03/2016 attach
19 V/v sử dụng phôi bìa sổ BHXH cũ 23/03/2016 attach
20 V/v thanh toán chi phí KCB BHYT 30/03/2016 attach
21 Quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH và Báo Nghệ An năm 2016 24/03/2016 attach
22 V/v giới thiệu, chức danh, chữ ký Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 09/03/2016 attach
23 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 10/03/2016 attach
24 V.v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 09/03/2016 attach
25 V/v tập trung đẩy mạnh tiến độ lập danh sách HGĐ tham gia BHYT 08/03/2016 attach
26 V/v in, cấp thẻ BHYT năm 2016 cho đối tượng thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới 29/02/2016 attach
27 V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu BHXH; thu, chi BHYT 23/02/2016 attach
28 V/v gia hạn thời gian thi đua nâng cao công tác cải cách hành chính 26/02/2016 attach
29 V/v đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH 25/02/2016 attach
30 TT HD thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN 03/02/2016 attach
1234567
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video