Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 V/v tiếp tục thông báo cho người lao động giám định khả năng lao động để nghỉ hưu 27/11/2015 attach
2 Ban hành quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 09/09/2015 attach
3 Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 06/11/2015 attach
4 Các Trạm y tế theo công văn 3529 29/10/2015 attach
5 V/v đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 đ/v thẻ tỉnh ngoài phát hành 29/10/2015 attach
6 V/v triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 27/10/2015 attach
7 V/v tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn 06/10/2015 attach
8 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý 3/2015 09/10/2015 attach
9 V/v giải quyết chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 16/10/2015 attach
10 V/v triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính 09/10/2015 attach
11 v/v sửa đổi, bổ sung, cắt giảm bãi bỏ một số thành phần hồ sơ giải quyết chế độ BHXH 28/09/2015 attach
12 V/v phát động thi đua hòan thành các chỉ tiêu năm 2015 22/09/2015 attach
13 V/v thực hiện kế hoạch Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH,BHYT,BHTN 21/09/2015 attach
14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 01/QD-BHXH; 1399/QĐ-BHXH; 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 26/08/2015 attach
15 Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 Về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 24/08/2015 attach
16 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của TTCP 01/09/2015 attach
17 V/v tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT 02/04/2015 attach
18 V/v triển khai Phần mềm 3S 01/09/2015 attach
19 V/v sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán KP KCB BHYT 26/08/2015 attach
20 Nội dung tuyên truyền tội danh mới trong BL HS sửa đổi theo nội dung CV 2820/BHXH-HCTH 25/08/2015 attach
21 V/v tăng cường công tác nhập đuổi dữ liệu 18/08/2015 attach
22 HDLN về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An 17/08/2015 attach
23 V/v rà soát các tổ chức trả thu nhập có đăng ký mã số thuế chưa tham gia BHXH 10/08/2015 attach
24 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ BHXH huyện 24/07/2015 attach
25 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh 24/07/2015 attach
26 V/v hướng dẫn nội dung và sử dụng kinh phí TT 2015 31/07/2015 attach
27 V/v hưởng ứng CT Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT 27/07/2015 attach
28 Tuyên truyền trực quan (Dùng cho BHXH huyện) 16/07/2015 attach
29 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý II/2015 08/07/2015 attach
30 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 25/06/2015 attach
12345
Download văn bản biểu mẫu
Video