Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 V.v niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên quý 1-2015 27/04/2015 attach
2 Ban hành quy định về giao dịch điện tử 14/04/2015 attach
3 V.v công khai danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2015 24/03/2015 attach
4 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng lương trước thời hạn quý -2014 23/01/2015 attach
5 V/v tạm thời chưa điều chỉnh tiền lương,tiền công thu nhập đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP và NĐ 134/2008/NĐ-CP 16/01/2015 attach
6 KH triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 07/01/2015 attach
7 V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi 27/12/2014 attach
8 V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 07/10/2014 attach
9 V/v hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) 24/12/2014 attach
10 HDLN về việc chuẩn bị dữ liệu đối tượng được NSNN đảm báo đóng BHYT để in, cấp thẻ BHYT năm 2015 20/11/2014 attach
11 V/v thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
12 V/v ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang TTĐT 05/11/2014 attach
13 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
14 TB cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2014 07/10/2014 attach
15 Về việc học tập bài báo Dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10 01/10/2014 attach
16 Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 03/01/2014 attach
17 Thực hiện các quy định thu BHYT, BHYT 22/11/2013 attach
18 V/v giải quyết chế độ thai sản cho người lao động có thời gian truy đóng 17/10/2013 attach
19 KH thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020" 08/10/2013 attach
20 V/v phát động thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT 27/09/2013 attach
21 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 30/08/2013 attach
22 V.v hướng dẫn một số nội dung về BHTN 18/09/2013 attach
23 V/v thực hiện chế độ chính sách BHXH theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng 09/08/2013 attach
24 V/v triển khai BHYT học sinh sinh viên và YTHĐ năm học 2013-2014 05/08/2013 attach
25 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 23/07/2013 attach
26 V/v giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH 05/08/2013 attach
27 V/v tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức 08/07/2013 attach
28 V/v tổ chức các hoạt động trong tháng hành động, phòng chống ma túy 26/06/2013 attach
29 V/v hướng dẫn thực hiện QĐ 300/QĐ-BHXH của Giám đốc BHXH Nghệ An 11/06/2013 attach
30 Chương trình phối hợp năm 2013 giữa Sở LĐTBXH - BHXH - LĐLĐ 29/05/2013 attach
1234
Download văn bản biểu mẫu
Video