Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 v/v sửa đổi, bổ sung, cắt giảm bãi bỏ một số thành phần hồ sơ giải quyết chế độ BHXH 28/09/2015 attach
2 V/v phát động thi đua hòan thành các chỉ tiêu năm 2015 22/09/2015 attach
3 V/v thực hiện kế hoạch Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH,BHYT,BHTN 21/09/2015 attach
4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 01/QD-BHXH; 1399/QĐ-BHXH; 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 26/08/2015 attach
5 Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 Về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 24/08/2015 attach
6 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của TTCP 01/09/2015 attach
7 V/v tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT 02/04/2015 attach
8 V/v triển khai Phần mềm 3S 01/09/2015 attach
9 V/v sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán KP KCB BHYT 26/08/2015 attach
10 Nội dung tuyên truyền tội danh mới trong BL HS sửa đổi theo nội dung CV 2820/BHXH-HCTH 25/08/2015 attach
11 V/v tăng cường công tác nhập đuổi dữ liệu 18/08/2015 attach
12 HDLN về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An 17/08/2015 attach
13 V/v rà soát các tổ chức trả thu nhập có đăng ký mã số thuế chưa tham gia BHXH 10/08/2015 attach
14 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ BHXH huyện 24/07/2015 attach
15 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh 24/07/2015 attach
16 V/v hướng dẫn nội dung và sử dụng kinh phí TT 2015 31/07/2015 attach
17 V/v hưởng ứng CT Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT 27/07/2015 attach
18 Tuyên truyền trực quan (Dùng cho BHXH huyện) 16/07/2015 attach
19 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý II/2015 08/07/2015 attach
20 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 25/06/2015 attach
21 V.v thông báo chức danh, chữ ký Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bà Lê Thị Dung 11/06/2015 attach
22 TB V.v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 12/06/2015 attach
23 V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình 08/06/2015 attach
24 V/v bổ sung thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân đối với cán bộ xã 05/06/2015 attach
25 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Cục Thuế tỉnh Nghệ An 08/06/2015 attach
26 V/v lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp 03/06/2015 attach
27 QCPH giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự 08/05/2015 attach
28 V.v niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên quý 1-2015 27/04/2015 attach
29 Ban hành quy định về giao dịch điện tử 14/04/2015 attach
30 V.v công khai danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2015 24/03/2015 attach
1234
Download văn bản biểu mẫu
Video