Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 Nội dung tuyên truyền tội danh mới trong BL HS sửa đổi theo nội dung CV 2820/BHXH-HCTH 25/08/2015 attach
2 V/v tăng cường công tác nhập đuổi dữ liệu 18/08/2015 attach
3 HDLN về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An 17/08/2015 attach
4 V/v rà soát các tổ chức trả thu nhập có đăng ký mã số thuế chưa tham gia BHXH 10/08/2015 attach
5 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ BHXH huyện 24/07/2015 attach
6 QĐ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh 24/07/2015 attach
7 V/v hướng dẫn nội dung và sử dụng kinh phí TT 2015 31/07/2015 attach
8 V/v hưởng ứng CT Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT 27/07/2015 attach
9 Tuyên truyền trực quan (Dùng cho BHXH huyện) 16/07/2015 attach
10 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý II/2015 08/07/2015 attach
11 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 25/06/2015 attach
12 V.v thông báo chức danh, chữ ký Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bà Lê Thị Dung 11/06/2015 attach
13 TB V.v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 12/06/2015 attach
14 V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình 08/06/2015 attach
15 V/v bổ sung thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân đối với cán bộ xã 05/06/2015 attach
16 Chương trình phối hợp năm 2015 giữa BHXH và Cục Thuế tỉnh Nghệ An 08/06/2015 attach
17 V/v lương hưu của giáo viên mầm non tham gia BHXH tự nguyện thấp 03/06/2015 attach
18 QCPH giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự 08/05/2015 attach
19 V.v niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên quý 1-2015 27/04/2015 attach
20 Ban hành quy định về giao dịch điện tử 14/04/2015 attach
21 V.v công khai danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2015 24/03/2015 attach
22 V/v niêm yết công khai danh sách viên chức nâng lương trước thời hạn quý -2014 23/01/2015 attach
23 V/v tạm thời chưa điều chỉnh tiền lương,tiền công thu nhập đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP và NĐ 134/2008/NĐ-CP 16/01/2015 attach
24 KH triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 07/01/2015 attach
25 V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi 27/12/2014 attach
26 V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 07/10/2014 attach
27 V/v hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) 24/12/2014 attach
28 HDLN về việc chuẩn bị dữ liệu đối tượng được NSNN đảm báo đóng BHYT để in, cấp thẻ BHYT năm 2015 20/11/2014 attach
29 V/v thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
30 V/v ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang TTĐT 05/11/2014 attach
1234
Download văn bản biểu mẫu
Video