Lựa chọn loại văn bản :
TTNội dung trích yếuBan hành 
1 HDLN về việc chuẩn bị dữ liệu đối tượng được NSNN đảm báo đóng BHYT để in, cấp thẻ BHYT năm 2015 20/11/2014 attach
2 V/v thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
3 V/v ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang TTĐT 05/11/2014 attach
4 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 31/10/2014 attach
5 TB cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2014 07/10/2014 attach
6 Về việc học tập bài báo Dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10 01/10/2014 attach
7 Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 03/01/2014 attach
8 Thực hiện các quy định thu BHYT, BHYT 22/11/2013 attach
9 V/v giải quyết chế độ thai sản cho người lao động có thời gian truy đóng 17/10/2013 attach
10 KH thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020" 08/10/2013 attach
11 V/v phát động thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT 27/09/2013 attach
12 V/v truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 17/09/2013 attach
13 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 30/08/2013 attach
14 V.v hướng dẫn một số nội dung về BHTN 18/09/2013 attach
15 V.v phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An 23/09/2013 attach
16 V/v thực hiện chế độ chính sách BHXH theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng 09/08/2013 attach
17 V/v triển khai BHYT học sinh sinh viên và YTHĐ năm học 2013-2014 05/08/2013 attach
18 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 23/07/2013 attach
19 V/v giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH 05/08/2013 attach
20 V/v tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức 08/07/2013 attach
21 V/v tổ chức các hoạt động trong tháng hành động, phòng chống ma túy 26/06/2013 attach
22 V/v hướng dẫn thực hiện QĐ 300/QĐ-BHXH của Giám đốc BHXH Nghệ An 11/06/2013 attach
23 Chương trình phối hợp năm 2013 giữa Sở LĐTBXH - BHXH - LĐLĐ 29/05/2013 attach
24 V/v phát hành thông báo đóng BHXH, BHYT của NLD 2012 08/05/2013 attach
25 KH thực hiện NQ 21-NQ/TW của Bộ Chính trị 26/04/2013 attach
26 V/v phát hành thông báo đóng BHXH,BHYT,BHTN năm 2012 của NLĐ 04/05/2013 attach
27 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 23/04/2013 attach
28 v/v phát động thi đua ái quốc 16/04/2013 attach
29 QĐ V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ 01/NQ-CP 05/04/2013 attach
30 Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH năm 2013 06/04/2013 attach
1234
Download văn bản biểu mẫu
Video