BHXH các huyện 9/26/2011 12:00:00 AM

Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh

                              

                      Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh

                                            

                                    Địa chỉ: Số 66 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

                                                                                         Điện thoại: 0383.830.452

                                           

                                         

          Cán bộ, công chức, viên chức BHXH TP Vinh

                                         

                                        

                                          Giám đốc: Trần Văn Huyên

                                           

                                                                 Điện thoại liên lạc: 0912132434

                                           

                                         Phó Giám đốc: Ngô Phúc Đường

                                           

                                                                           Điện thoại liên lạc: 0912441956

                                           

                                        Phó Giám đốc: Hồ Sỹ Cảnh

                                           

                                                                                    Điện thoại liên lạc: 0949.529.500

 

BHXH Nghê An


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down