BHXH các huyện 9/26/2011 12:00:00 AM

Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh

                              

                      Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh

                                            

                                    Địa chỉ: Số 66 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

                                                                                         Điện thoại: 0383.830.452

                                           

                                         

          Cán bộ, công chức, viên chức BHXH TP Vinh

                                         

                                        

                                          Giám đốc: Trần Văn Huyên

                                           

                                                                 Điện thoại liên lạc: 0912132434

                                           

                                         Phó Giám đốc: Lê Thanh Cảnh

                                           

                                                                           Điện thoại liên lạc: 0912079233

                                           

                                        Phó Giám đốc: Hồ Sỹ Cảnh

                                           

                                                                                    Điện thoại liên lạc: 0949.529.500

 

BHXH Nghê An


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video