BHXH - Doanh Nghiệp 11/10/2011 12:00:00 AM

Chính sách BHYT cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chính sách BHYT là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xã hội hoá công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, giúp người dân được bình đẳng trong việc hưởng lợi từ các dịch vụ y tế. Đặc biệt, khi Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009, đã có vai trò quyết định kết quả thực hiện chính sách BHYT, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Một trong những điểm ưu việt của chính sách BHYT là việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng chính sách, xã hội, trong đó đối tượng thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% số tiền mua thẻ, đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ tối thiểu 50% số tiền mua thẻ.
        Ngày 30/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới, áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Theo đó, hộ nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 400 nghìn đồng/người/tháng trở xuống; hộ nghèo ở thành thị có mức thu nhập bình quân từ 500 nghìn đồng/người/tháng trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 401-520 nghìn đồng/người/tháng; hộ cận nghèo ở thành thị có mức thu nhập bình quân từ 501-650 nghìn đồng/người/tháng. Mức chuẩn nghèo trên là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác, trong đó có chính sách BHYT.
       Với tiêu chí này số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng lên, vì thế số đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo năm 2011 cũng tăng lên. Cụ thể: Năm 2010, toàn tỉnh có 550.481 đối tượng thuộc hộ nghèo, 9.278 đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT. Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có 682.263 đối tượng thuộc hộ nghèo tham gia BHYT, tăng 131.782 đối tượng so với năm 2010 và 112.111 đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT, tăng 102.833 đối tượng so với năm 2010.
        Riêng đối tượng cận nghèo tham gia BHYT năm 2011 tăng lên đột biến, so với cùng kỳ năm 2010 là 12,08 lần. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm, các hộ cận nghèo còn được hưởng quyền hỗ trợ và quyền lợi về y tế từ Dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ. Theo đó, hộ cận nghèo khi tham gia BHYT chỉ phải đóng 10% mệnh giá thẻ nếu trong hộ có 100% đối tượng tham gia mua thẻ BHYT và chỉ phải đóng 20% mệnh giá thẻ nếu trong hộ không đủ 100% đối tượng tham gia mua thẻ. Nhờ có thẻ BHYT được cấp miễn phí đối với đối tượng hộ nghèo, được hỗ trợ y tế từ Ngân sách Nhà nước và Ban Quản lý dự án Bắc Trung bộ đối với hộ cận nghèo, đối tượng này được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có điều kiện để lao động, sản xuất vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

 

Người nghèo, cận nghèo tham gia BHYT được hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế như các đối tượng khác (ảnh st)

Người nghèo, cận nghèo tham gia BHYT được hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế như các đối tượng khác (ảnh st)

 

         BHXH luôn là lĩnh vực được Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành các cấp liên quan luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện BHXH trên địa bàn, đặc biệt đối với việc triển khai BHYT cho đối tượng người nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên trên thực tế số đối tượng cận nghèo tham gia BHYT không cao, chỉ chiếm trên khoảng 40% số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo toàn tỉnh, xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:
         - Quy trình rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, thẩm định hồ sơ phải trải qua nhiều khâu, nhiều cấp, số đối tượng đông, mất nhiều thời gian. Việc thống kê, báo cáo danh sách hộ nghèo, cận nghèo của cấp cơ sở và các ngành hữu quan còn chậm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Cơ quan quản lý đối tượng lập danh sách sai sót các thông tin về nhân thân của đối tượng nên phải cấp đổi lại thẻ BHYT gây phiền hà cho đối tượng;
         - Ngân sách cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT chuyển không kịp thời cho đối tượng;
       - Nhận thức của người dân về ích lợi của BHYT còn hạn chế nên chưa thật sự quan tâm đến việc mua thẻ, hộ cận nghèo thường chỉ tham gia BHYT cho những người đang ốm đau hoặc có nguy cơ phải khám và điều trị bệnh;
       - Việc quy định người nghèo có thẻ BHYT phải cùng chi trả 5% chi phí KCB, người thuộc hộ cận nghèo phải cùng chi trả 20% chi phí KCB là rất khó cho đối tượng, có những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo chi phí cùng chi trả rất cao khiến đối tượng mất khả năng thanh toán;
      - Cán bộ làm công tác chính sách xã hội ở tuyến xã vẫn còn mỏng, trình độ chuyên môn còn yếu, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Nhiều xã, phường, thị trấn chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện BHYT;
       - Quá trình cấp phát thẻ BHYT từ xã đến các hộ dân chưa kịp thời.
      Để nâng cao tỉ lệ người nghèo, cận nghèo tham gia BHYT, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ những quyền lợi khi tham gia BHYT cho hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo. Đặc biệt là phối hợp với các cấp, ngành liên quan trên địa bàn xây dựng nội dung và có kế hoạch tuyên truyền chính sách BHYT một cách thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên đài truyền thanh cấp xã. Chỉ đạo mạng lưới đại lý BHYT ở cơ sở phải chú ý hơn đến đối tượng khách hàng là người nghèo, cận nghèo.
Bên cạnh đó, người có thẻ BHYT cũng cần được hướng dẫn, tiếp cận với các dịch vụ y tế thích hợp, được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi khi KCB.
       Ngoài ra để thuyết phục người dân nói chung, đối tượng cận nghèo nói riêng “tha thiết” với việc tham gia BHYT là chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế phải được cải thiện để tạo niềm tin cho các đối tượng khi tham gia BHYT.
      Để thực hiện tốt chính sách BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo, trên lộ trình thực hiện BHYT toàn dân và tránh tình trạng đối tượng trông chờ ỷ lại, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc phối hợp vận động, tuyên truyền đến người nghèo, cận nghèo cũng như mọi người dân.

 (Hải Trần)

Họ tên :
Email :
    Gõ tiếng việt  Tắt bộ gõ
Nội dung :
Mã xác nhận :
Gửi đi

Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video