BHXH - Doanh Nghiệp 12/19/2011 12:00:00 AM

Nghị định 92/2011/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT

Ngày 17/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2011/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm; các hình thức xử phạt và mức xử phạt, bao gồm vi phạm về đóng, thu BHYT; vi phạm về cấp thẻ, cấp lại thẻ, đổi thẻ và sử dụng thẻ BHYT; vi phạm về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, giám định thẻ BHYT; vi phạm về quản lý, sử dụng quỹ BHYT; vi phạm về báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về BHYT; vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra cản trở hoạt động quản lý Nhà nước về BHYT; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chánh.

        Theo đó, thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực BHYT như sau: với hành vi vi phạm hành chính là 12 tháng kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; với hành vi vi phạm thu và đóng, quản lý và sử dụng quỹ BHYT thì thời hiệu xử phạt là 24 tháng kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Nếu quá thời hạn nêu trên thì cá nhân, tổ chức không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định trong Nghị định. Các mức phạt vi phạm hành chính đã được quy định chi tiết trong Nghị định 92 này, tùy theo từng loại hình vi phạm và mức phạt tối đa cho vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT là 40 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2011.

      Xem Nghị định 92/2011/NĐ-CP tại đây:

 


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video