BHXH Việt Nam 12/21/2011 12:00:00 AM

Thông báo về thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn số 5431/BHXH-CSXH ngày 19/12/2011 về việc thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, BHXH tỉnh Nghệ An thông báo:

        1. BHXH tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2011.
        2. Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi phải đảm bảo các điều kiện sau:
        - Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ;
        - Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/12/2011;
        - Tính đến ngày 31/12/2011, người lao động đã đủ 55 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);
        - Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định để giải quyết chế độ hưu trí của người lao động cho BHXH trong tháng 12/2011.
        3. Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu trên thực hiện từ tháng 01/2012, các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không xem xét, giải quyết.

                                                                                         Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An
                                                                                                  Trần Quốc Toàn

 

Xem nội dung công văn 5431/BHXH-CSXH


Tin Mới nhất
Các tin khác
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down