BHXH Việt Nam 12/21/2011 12:00:00 AM

Thông báo về thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn số 5431/BHXH-CSXH ngày 19/12/2011 về việc thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, BHXH tỉnh Nghệ An thông báo:

        1. BHXH tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2011.
        2. Người lao động được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi phải đảm bảo các điều kiện sau:
        - Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ;
        - Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định trước ngày 31/12/2011;
        - Tính đến ngày 31/12/2011, người lao động đã đủ 55 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi (đối với nữ);
        - Đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định để giải quyết chế độ hưu trí của người lao động cho BHXH trong tháng 12/2011.
        3. Thời điểm hưởng lương hưu đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu trên thực hiện từ tháng 01/2012, các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì không xem xét, giải quyết.

                                                                                         Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An
                                                                                                  Trần Quốc Toàn

 

Xem nội dung công văn 5431/BHXH-CSXH


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video