Tin tức sự kiện 4/25/2012 12:00:00 AM

Điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2012/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP, Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và quyết định 613/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mức điều chỉnh: tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng trên. Thời điểm bắt đầu hưởng tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Xem toàn bộ Nghị định tại đây:

Chinhphu


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video