BHXH Việt Nam 5/14/2012 12:00:00 AM

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31,35/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 1620/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định cố 35/2012/NĐ-CP, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH).

         Tại công văn này, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho BHXH: các tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trung tâm thông tin và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam các nội dung sau:

         Đối tượng áp dụng;

         Điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp BHXH;

        Giải quyết các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2012 trở đi (bao gồm: Chế độ ốm đau, thai sản; chế độ TNLĐ-BNN; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hưu trí; trợ cấp BHXH một lần;  chế độ tử tuất; Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000; Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

 Xem toàn bộ nội dung Hướng dẫn tại đây:


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video