Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu về chế độ Bảo hiểm xã hội

Thứ tự Chế độ Ốm đau, thai sản, dưỡng sức Chế độ Hưu trí- BHXH 1 lần Chế độ Tai nạn lao động Chế độ tuất
1

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

 Xem   Mẫu 5B-HSB

 Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

Xem Mẫu 12 - HSB

 Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN)

Xem Mẫu 5A - HSB

 Tờ khai hoàn cảnh gia đình (chế độ tử tuất)

Xem Mẫu 09A-HSB

2

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - mẹ chết sau khi sinh.

Xem Mẫu 11A-HSB

 Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu/trợ cấp bhxh hàng tháng

Xem Mẫu 13 - HSB

   
3

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - sau khi nghỉ việc

Xem Mẫu 11B-HSB

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

Xem Mẫu 14 - HSB

   
4

 Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Xem Mẫu C66a-HD

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần sau khi chấp hành xong hình phạt tù...

Xem Mẫu 15 - HSB   

   
5

 Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản.

Xem Mẫu C67 a-HD

 Chuyển nơi nhận lương hưu - trợ cấp BHXH hàng tháng

Xem Mẫu 16-HSB

   
6

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau

Xem Mẫu C68a-HD

 Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Xem chi tiết biểu mẫu

   
7

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau thai sản 

Xem Mẫu C69a-HD

     
8

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau điều trị TNLĐ -

Xem Mẫu C70a-HD

     


Tin Mới nhất
Các tin khác
Download văn bản biểu mẫu
Video