Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu về chế độ Bảo hiểm xã hội

Thứ tự Chế độ Ốm đau, thai sản, dưỡng sức Chế độ Hưu trí- BHXH 1 lần Chế độ Tai nạn lao động Chế độ tuất
1

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 Mẫu số C65-HD

 

 

Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã

(Mẫu số 02-QĐ250)

 

 Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB

Xem Mẫu 5A - HSB

 Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB)

Xem Mẫu 09A-HSB

2

 

 Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH

Mẫu số 19-CBH

  Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ

Mẫu số 3-CBH

 Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần

Mẫu 16-CBH

3

 

 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Mẫu số 01- QĐ613

   
4

 Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu số C70a-HD ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH nghị hưởng chế độ ốm đau

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp đối với nhà giáo

Mẫu số 01- QĐ52

   
5

 

 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân nhà giáo

Mẫu số 02-QĐ52

   
6

 

 Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Mẫu số 13-HSB

   
7

 

 Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu 18-CBH

   
8

 

 Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu 20-CBH

   


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video