Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu về chế độ Bảo hiểm xã hội

Thứ tự Chế độ Ốm đau, thai sản, dưỡng sức Chế độ Hưu trí- BHXH 1 lần Chế độ Tai nạn lao động Chế độ tuất
1

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

 Xem   Mẫu 5B-HSB

 Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

Xem Mẫu 12 - HSB

 Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN)

Xem Mẫu 5A - HSB

 Tờ khai hoàn cảnh gia đình (chế độ tử tuất)

Xem Mẫu 09A-HSB

2

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - mẹ chết sau khi sinh.

Xem Mẫu 11A-HSB

 Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu/trợ cấp bhxh hàng tháng

Xem Mẫu 13 - HSB

   
3

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - sau khi nghỉ việc

Xem Mẫu 11B-HSB

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

Xem Mẫu 14 - HSB

   
4

 Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Xem Mẫu C66a-HD

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần sau khi chấp hành xong hình phạt tù...

Xem Mẫu 15 - HSB   

   
5

 Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản.

Xem Mẫu C67 a-HD

 Chuyển nơi nhận lương hưu - trợ cấp BHXH hàng tháng

Xem Mẫu 16-HSB

   
6

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau

Xem Mẫu C68a-HD

 Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Xem chi tiết biểu mẫu

   
7

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau thai sản 

Xem Mẫu C69a-HD

     
8

 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau điều trị TNLĐ -

Xem Mẫu C70a-HD

     


Tin Mới nhất
Các tin khác
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down