Tin hoạt động 5/22/2012 12:00:00 AM

BHXH Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình kiểm tra năm 2012, trong 02 ngày, 21 và 22 tháng 5 năm 2012, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ do ông Đinh Xuân Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại BHXH tỉnh Nghệ An và BHXH huyện Nghi Lộc, Yên Thành. Cùng đi với Đoàn còn có ông Trịnh Bá Vinh, Phó Ban Tổ chức cán bộ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đại diện Báo, Đài PTTH Nghệ An đến dự và đưa tin.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại BHXH tỉnh

 

        Công tác CCHC là khâu quan trọng trong việc nâng cao uy tín của ngành, tạo niềm tin cho người lao động, người sử dụng lao động, từ đó mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp). Nhận thức rõ vấn đề đó, trong những năm qua, cơ quan BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện công tác CCHC một cách bài bản, có hệ thống từ tỉnh đến huyện, đã có tác động thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Điều đáng nói là ngành BHXH Nghệ An đã ban hành được hệ thống các quy chế nội bộ (gồm quy chế quản lý cán bộ, công nhân viên chức; quản lý hành chính; thực hiện dân chủ cơ sở; quản lý tài chính…) và được thực hiện công khai, nghiêm túc, dân chủ. Cùng với đó, ngành cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm phiền hà và sự chờ đợi của các đối tượng khi đến giao dịch với cơ quan; gắn với việc đưa CNTT vào ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của cơ quan, đồng thời tổ chức trang Website của ngành kịp thời chuyển tải các văn bản về chế độ của các cấp cũng như các quy định về hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết các chế độ, chính sách cho đối tượng; việc giải quyết các yêu cầu của đối tượng được thực hiện theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông”. Thông qua đó đã thực sự nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; tác phong làm việc của cán bộ, công chức được chuyển dần từ tác phong hành chính thụ động sang hành chính phục vụ.

         Cùng thời gian trên, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 02 BHXH huyện: Nghi Lộc và Yên Thành.

        Nhìn chung, công tác cải cách hành chính ở cơ quan BHXH 2 huyện Nghi Lộc và Yên Thành được triển khai khá sớm. BHXH huyện đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, phòng làm việc phục vụ cho công tác tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của các đối tượng và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa”; bố trí cán bộ có năng lực và am hiểu về chế độ chính sách liên quan đến các đối tượng tại bộ phận “1 cửa”; công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết và trả kết quả theo quy định. Riêng cơ quan BHXH huyện Nghi Lộc còn tổ chức bố trí cán bộ làm việc thứ 7 để tiếp nhận và kịp thời giải quyết yêu cầu về chế độ của các đối tượng. Các đơn vị cũng đã ban hành đầy đủ hệ thống các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa các phòng ban liên quan cấp huyện như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Bệnh viện Đa khoa huyện để giải quyết chế độ cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng, góp phần giải quyết nhanh và kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, rút ngắn thời gian giải quyết ít hơn rất nhiều theo quy định. 
            

                   Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa BHXH huyện Nghi Lộc 

      

           Bên cạnh những hiệu quả và tác động tích cực của công tác CCHC là căn bản, thì công tác CCHC của ngành BHXH tỉnh và BHXH huyện Nghi Lộc, Yên Thành vẫn đang đặt ra một số hạn chế. Do khối lượng đối tượng cần giải quyết chế độ và có nhu cầu giao dịch với ngành là rất lớn, trong khi đó biên chế của ngành còn thiếu và cơ sở vật chất, nhất là cấp huyện, dẫn đến việc giải quyết chế độ, yêu cầu của đối tượng có lúc còn chậm. Một mặt, cán bộ làm công tác BHXH của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường thay đổi nên không nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách mới, gây khó khăn trong việc hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Công tác phối hợp giữa BHXH với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các cơ quan có thẩm quyền có lúc chưa đồng bộ.
         

          Kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ tại cơ quan BHXH tỉnh, BHXH huyện Nghi Lộc, Yên Thành: những mặt tích cực sẽ được ngành BHXH tỉnh tiếp tục phát huy; những hạn chế, yếu kém được rút kinh nghiệm và có giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      
                          

Bài và ảnh Minh Chi


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video