BHXH Việt Nam 2/19/2013 12:00:00 AM

Hệ thống câu hỏi thi tuyển viên chức năm 2013

Nội dung trong tệp đính kèm. Gồm:

1. Câu hỏi phần Quản lý nhà nước;

2. Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội;

3. Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm y tế.

Họ tên :
Email :
    Gõ tiếng việt  Tắt bộ gõ
Nội dung :
Mã xác nhận :
Gửi đi

Tin Mới nhất
Các tin khác
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down