BHXH với người dân 4/23/2013 12:00:00 AM

Tài liệu phổ biến pháp luật năm 2013

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 1294/KH-BHXH ngày 05/4/2013 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2013

Bao gồm các Luật, Bộ Luật sau:

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

- Luật Bảo hiểm tiền gửi

- Bộ Luật Lao động

- Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Luật Biển Việt Nam

- Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Bộ Luật Dân sự

- Luật Bình đẳng giới

 

Ban Biên tập


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video