BHXH - Doanh Nghiệp 7/19/2013 9:16:47 AM

Lương hưu tăng 9,6% từ 1/7/2013

Ngày 15 tháng 07 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2013, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức , quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…. được tăng thêm 9,6% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Kinh phí để thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH cân đối.


Tin Mới nhất
Các tin khác
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video