Thủ tục hồ sơ 03/2/2011 - 08:23 AM

G401, G401a_Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

G401, G401a_Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT G401, G401a_Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
G206, G207Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng

G206, G207Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).
G206, G207Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tạ

G206, G207Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tạ

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
G206, G207_Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của l

G206, G207_Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của l

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
G206, G207_Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính

G206, G207_Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT G206, G207_Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính
G103 – Điều chỉnh mức đóng,  giảm lao động, chốt sổ BHXH

G103 – Điều chỉnh mức đóng, giảm lao động, chốt sổ BHXH

29/12/2015 12:00:00 AM  -  Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN G103 – Điều chỉnh mức đóng, giảm lao động, chốt sổ BHXH
G106_Người lao động ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

G106_Người lao động ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

30/03/2015 10:32:28 AM  -  Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN G106_Người lao động ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc
G104,G105_Truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

G104,G105_Truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

30/03/2015 10:30:03 AM  -  Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN G104,G105_Truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
G107, G108_ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH Tự nguyện

G107, G108_ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH Tự nguyện

30/03/2015 10:27:48 AM  -  Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN G107, G108_ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH Tự nguyện
G109, G110, G111_Tham gia BHYT đối với nguời chỉ tham gia BHYT

G109, G110, G111_Tham gia BHYT đối với nguời chỉ tham gia BHYT

30/03/2015 10:23:13 AM  -  Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN G109, G110, G111_Tham gia BHYT đối với nguời chỉ tham gia BHYT
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video