Thủ tục hồ sơ 03/2/2011 - 08:23 AM

Mô hình giao dịch điện tử

Mô hình giao dịch điện tử

01/04/2015 12:00:00 AM  -  Thủ tục hồ sơ Mô hình giao dịch điện tử Thu BHXH, BHYT, BHTN giữa cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

30/03/2015 10:32:28 AM  -  Tham gia BHXH-BHYT-BHTN Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đối với Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH)
Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

30/03/2015 10:30:03 AM  -  Tham gia BHXH-BHYT-BHTN Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đối với Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc (Trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú)
Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT (Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc )

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT (Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc )

30/03/2015 10:23:13 AM  -  Tham gia BHXH-BHYT-BHTN Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc (Trường hợp đơn vị đóng cho người lao động)
Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

25/03/2015 04:07:19 PM  -  Khám chữa bệnh
Hồ sơ chi trả các chế độ BHXH

Hồ sơ chi trả các chế độ BHXH

25/03/2015 03:59:00 PM  -  Hưởng các chế độ BHXH Hồ sơ chi trả các chế độ BHXH
Hồ sơ Điều chỉnh nhân thân theo Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014 của BHXH Việt Nam

Hồ sơ Điều chỉnh nhân thân theo Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014 của BHXH Việt Nam

25/03/2015 03:52:18 PM  -  Hưởng các chế độ BHXH Hồ sơ Điều chỉnh nhân thân theo Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014 của BHXH Việt Nam
Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp ngoại tỉnh chuyển đến

Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp ngoại tỉnh chuyển đến

25/03/2015 03:46:58 PM  -  Hưởng CĐ thất nghiệp Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp ngoại tỉnh chuyển đến
Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp di chuyển đi ngoại tỉnh

Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp di chuyển đi ngoại tỉnh

25/03/2015 03:12:39 PM  -  Hưởng CĐ thất nghiệp Hồ sơ giải quyết Trợ cấp thất nghiệp di chuyển đi ngoại tỉnh
Hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp thất nghiệp

25/03/2015 02:53:14 PM  -  Hưởng CĐ thất nghiệp Hồ sơ giải quyết chế độ Trợ cấp thất nghiệp
Download văn bản biểu mẫu
Video