BHXH Nghĩa Đàn: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Nông trường Cờ Đỏ và xã Nghĩa Hồng.

BHXH huyện Nghĩa Đàn vừa phối hợp với Công đoàn Nông trường quốc doanh Cờ Đỏ và UBND xã Nghĩa Hồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho gần 400 cán bộ, công nhân, người lao động của Nông trường Cờ Đỏ và Bí thư xóm trưởng 14 xóm trên địa bàn xã Nghĩa Hồng.

Những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT: Tăng quyền lợi cho người hưởng

Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, các ĐBQH thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế với 82,73% đại biểu tán thành. Luật sửa đổi lần này đã bám sát những quan điểm tư tưởng của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có một số điểm mới, và với những điểm mới này, quyền lợi của người tham gia BHYT đã được quan tâm nhiều hơn. Website BHXH xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Download văn bản biểu mẫu
Video