Tiêu đề : Báo tăng lao động có cần Bản quá trình đóng BHXH,BHTN?
Nội dung câu hỏi : Hiện Công ty chúng tôi có tiếp nhận một số lao động mới đã có sổ BH. Khi làm thủ tục báo tăng lao động, BHXH huyện yêu cầu ngoài sổ BH, người lao động còn phải cung cấp Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07-SHB). Tuy nhiên, một số lao động không thể cung cấp được mẫu 07-SHB vì khi nhận lại hồ sơ ở đơn vị cũ họ không được cung cấp. BHXH huyện không chấp nhận tăng đóng BH cho những lao động trên và bắt buộc phải có mẫu 07-SHB. Vậy mẫu 07-SHB có bắt buộc phải có khi làm thủ tục tăng BH không? Nếu bắt buộc mà người lao động không thể cung cấp được thì cần làm thủ tục gì để có thể tăng đóng BH cho họ?
Người hỏi : Lê Thị Như Quỳnh
Email : lequynhdhl@gmail.com
Điện thoại : 0383882214
Thời gian : 8/20/2012 10:31:37 AM
Trả lời : 9/13/2012 1:34:34 PM

Căn cứ điều 18 quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ khi báo tăng lao động quy định rõ:
Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)
Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.
Đối với những người BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
Đối với người hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thêm bản sao giấy tờ liên quan.
Căn cứ điểm 2.3 khoản 1 điều 70 quy định quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ khi báo tăng lao động quy định:
Khi chuyển đến nơi làm việc mới, phải nộp sổ BHXH cho đơn vị để đăng ký với cơ quan BHXH. Trường hợp chuyển sang đơn vị mới nhưng chưa đơn vị cũ chưa chốt được sổ BHXH thì phải khai báo số sổ BHXH để đăng ký tham gia, khi nhận được sổ phải nộp ngay cho cơ quan BHXH
Vậy khi làm thủ tục báo tăng lao động mới thì không bắt buộc phải có mẫu 07-SBH.
Phòng Thu

LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video