Tiêu đề : Cách tính thời gian tham gia bao hiem de huong che do nghi thai san
Nội dung câu hỏi : Tôi ký hợp đồng lao động 1 năm với một tổ chức nước ngoài và đóng BH trong suốt thời gian đó, tháng sau tôi sẽ hết hợp đồng lao động. Hiện tại tôi đang mang bầu 6 tháng. Sau khi hết hợp đồng tôi định nghĩ việc để sinh con luôn. Sau khi hợp đồng lao động kết thúc, tổ chức của tôi sẽ không đóng BHXH cho tôi nữa,vậy tôi có thể trực tiếp đóng BHXH cho mình được không? nếu không, có nghĩa là BHXH của tôi sẽ không được đóng trong ba tháng cuối trước khi sinh, Vậy tôi có được giải quyết chế độ nghỉ thai sản khi đã nghỉ việc không? nếu có, tôi có thể tự mình liên hệ với cơ quan BHXH để giải quyết chế độ được không khi tôi không còn liên quan đến tổ chức của tôi nữa?
Người hỏi : Tran Thuan
Email : thtthuan@gmail.com
Điện thoại : 01668032142
Thời gian : 9/8/2012 8:36:30 PM
Trả lời : 9/26/2012 10:10:30 AM

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản là bạn phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước thời điểm sinh con. Việc bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng sau 03 tháng nữa bạn mới sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản bình thường. Sau khi sinh, đề nghị bạn tự liên hệ với cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc tạm trú để được hưởng trợ cấp. Hồ sơ gồm: Sổ BHXH, Quyết định nghỉ việc; giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con, đơn xin hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu 11B-HSB).

Phòng Chế độ BHXH

LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video