Tiêu đề : Cách tính lương hưu
Nội dung câu hỏi : Anh (Chị) cho em hỏi cách tính lương hưu cho nhân viên về hưu theo quy định. Có thể cho em ví dụ cụ thể được ko ạ? vì em cung đã lên mạng tìm hiểu nhiều nhưng ko hiểu lám.
Người hỏi : Nguyễn Thị Hằng
Email : Nguenhang@Gmail.com
Điện thoại : 0947117489
Thời gian : 6/4/2012 3:32:27 PM
Trả lời : 6/5/2012 8:11:37 AM

Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ:
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động có đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, 3 % đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
Đối với người lao động hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưởng giảm đi 1%.
Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.
Khi tính mức lương hưu hàng tháng, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không được tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là 1 năm.
Ví dụ:
Bà K nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 20 năm 5 tháng đóng BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu của bà K được tính như sau:
- Số năm đóng BHXH của bà K là 20 năm 5 tháng, số tháng lẻ 5 tháng được tính là 0,5 năm, nên số năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu của bà K là 20,5 năm.
- 15 năm đầu tính bằng 45%
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 20,5 là 5,5 năm, tính thêm: 5,5 x 3% = 16,5%
- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà K là 45% + 16,5% = 61,5%.

Về cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH: Nếu bạn chưa rõ bạn có thể tìm hiểu thêm tại Khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

 

LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video