Thanh Chương: Phấn đấu bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng kế hoạch.
Ngày đăng tin: 14/06/2017
Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, trên cơ sở hướng dẫn của BHXH tỉnh Nghệ An tại Kế hoạch số 394/KH-BHXH ngày 23/3/2017, BHXH huyện Thanh Chương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng kế hoạch.BHXH các huyện Đô Lương, Kỳ Sơn và Quế Phong vừa tổ chức Lễ Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật BHXH sửa đổi năm 2014.Tối thứ Bảy, ngày 13/5/2017, BHXH Nghệ An đã phối hợp với Công ty CP 422, Tập đoàn Cienco4 tổ chức tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý và giao lưu văn nghệ nhân tháng công nhân. Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn Tập đoàn Cienco4, Công ty CP 422, toàn thể công nhân, người lao động văn phòng Công ty CP 422, công nhân, người lao động trên Công trường Cảng biển Vissai Nghi Thiết và đại diện Lãnh đạo, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh tham dự.
BHXH Tân Kỳ, thị xã Cửa Lò vừa phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tổ chức thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.


BHXH huyện Nam Đàn và Quỳ Châu vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tổ chức bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 396/BHXH-CST ngày 23/3/2017 gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp phối hợp rà soát thông tin và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.


Ngày 11/04/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Hoàng Mai phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã tổ chức Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.
Chuyển giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật BHXH năm 2014 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và 2018 của Ngành BHXH nói chung và BHXH tỉnh Nghệ An nói riêng.
BHXH tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế tổ chức Lễ Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Đây là đơn vị đầu tiên vinh dự được cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An lựa chọn bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Video
Xem thêm